Suoravastaanoton esitietolomake

Fysioterapeutin suoravastaanottoa varten tarkoitettu esitietolomake

Esitietolomake

Hoitotarpeenarvioinnissa (päivystys) soittajan tilanne kartoitetaan ja tarvittaessa varataan aika fysioteapeutin suoravastaanotolle

Hoitotarpeenarviointi puh. 062218600