Neuvolan terveydenhoitajan vastaanotto on avoin kaikille kunnan asukkaille. Neuvola toimii ajanvarauksella. Neuvolapalveluihin kuuluvat äitiysneuvola, ehkäisyneuvola, lastenneuvola ja seniorineuvola sekä kouluterveydenhuolto, kohdunkaulan syövän seulonta sekä rokotukset ja rokotusneuvonta matkalijoille.

Kristiinankaupungin neuvola
Perhekeskus
Lapväärtintie 10
64100 Kristiinankaupunki

Ajanvaraus ja puhelinneuvonta ma−pe 8.30−9.30 numerosta 06 218 6012

Siipyyn neuvola
Långvikintie 16
64490 Siipyy

Sairaanhoitajan vastaanotto ja seniorineuvola. Vastaanotto keskiviikkoisin ajanvarauksella. Ajanvaraus Kristiinankaupungin neuvolan kautta.

Ehkäisyneuvola

Ehkäisyn aloittaminen edellyttää aina terveydenhoitajalla käyntiä joko neuvolassa tai kouluterveydenhuollossa. Terveydenhoitaja neuvoo ehkäisyn valinnassa ja aloittaa ehkäisypillereiden, -laastareiden tai -renkaan käytön. Kierukan asettaa ja vaihtaa lääkäri. Terveydenhoitaja poistaa kierukan.Ehkäisyneuvolassa voidaan keskustella myös sukupuolitaudeista.

Lastenneuvola

Lastenneuvolan terveydenhoitajat
Tuula Sandberg p. 040 508 5577
Ann-May Lövdahl p. 040 737 2116

Lastenneuvolan lääkäri
Charlotte Grönvik

Lastenneuvola palvelee kaikkia alle kouluikäisten lasten perheitä. Lasteneuvolatyön tavoite on edistää lasten terveyttä ja hyvinvointia. Neuvolassa seurataan lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä. Neuvolan tehtävä on myös tukea vanhemmuutta ja edistää koko perheen hyvinvointia. Neuvolapalveluihin kuuluvat vastaanottotoiminta, puhelinneuvonta, kotikäynnit ja ryhmätoiminta. Säännölliset terveystarkastukset muodostavat perustan neuvolatoiminnalle

Lastenneuvolassa ei hoideta akuutteja sairauksia, vaan silloin hakeudutaan lääkärinvastaanotolle terveyskeskukseen.

Äitiysneuvola

Äitiysneuvolan terveydenhoitajat
Anna Andtfolk, p. 040 198 3868
Esmy Nevala, p. 0400 847 760

Äitiysneuvola haluaa turvata raskaana olevan naisen, sikiön ja vastasyntyneen lapsen terveyden sekä edistää ja ylläpitää koko perheen terveyttä ja hyvinvointia. Äitiysneuvolassa otetaan huomioon raskaana olevan äidin ja perheen yksilölliset tarpeet hoitoa suunniteltaessa. Raskauden seuranta toteutetaan äitiysneuvolaa koskevien kansallisten suositusten mukaisesti.

Seniorineuvola

Seniorineuvoja Margaretha Henriksson
p. 0400 754 780
ma ja ti klo 8.00-8.30

Seniorineuvolan tavoitteena on, että ikääntyvät ihmiset voivat asua kauemmin kotona, heidän toimintakykyänsä ylläpidetään/parannetaan. Seniorineuvola tiedottaa, neuvoo ja ohjaa kysymyksissä jotka koskevat ikääntymistä, terveyttä ja toimintakykyä. Lisäksi annetaan ohjausta kunnan ja kolmannen sektorin erilaisista palvelumuodoista ja toiminnoista.

Maksu peruuttamattomasta ajasta tai myöhässä peruutettu aika

Jos et tule sovitulle käynnille, sinun tulee peruuttaa aikasi viimeistään edellisenä arkipäivänä. Jos et peruuta aikaasi ja jätät saapumatta, sinulta peritään maksu, 56,70 euroa. Maksu peritään kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä. Jos sinulla on varatun ajan peruuttamatta jättämiseen perusteltu syy, maksua ei peritä.

Huomaa, että 7.3.2022 lähtien maksu voidaan veloittaa, vaikka käynti itsessään olisi maksuton. (Asiakasmaksulaki § 3)

Päätös: Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus 09/2021, § 82