Potilasasiavastaava

Mikäli olet tyytymätön tai jos hoidon suhteen on jotain epäselvää, on hyvä keskustella asiasta lääkärin tai hoitohenkilökunnan kanssa hoitoyksikössä. Useimmat asiat voidaan selvittää nopeammin siellä, missä ne ovat tapahtuneet. Mikäli asia ei selviä, sinulla on mahdollisuus ottaa yhteyttä potilasasiavastaavaan.

Potilasasiavastaava ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä siihen, onko hoidossa tapahtunut potilasvahinko. Suojaamattomassa sähköpostissa ei ole suositeltavaa lähettää arkaluonteista ja salassa pidettävää tietoa.

Potilasasiavastaavan tehtävänä on

  • auttaa potilaan oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä
  • neuvoa ja tarvittaessa avustaa muistutuksen tekemisessä

Potilasasiavastaavat:                

Flöjt Hannele
Meltoranta Marjut
Mäkinen Sari

Käynti- ja postiosoite:

Pohjanmaan hyvinvointialue
Vaasan keskussairaala, A1
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa

Puhelinnumero 06 218 1080
Puhelinaika maanantai-torstai klo 9-11 ja 12-14.

Sähköpostiosoite: potilasasiavastaava@ovph.fi (suojaamaton sähköposti)

Ennen muistutuksen tekemistä

Mikäli olet tyytymätön terveyden- ja sairaanhoitoosi tai siihen liittyvään kohteluun, suosittelemme aina ensin selvittämään asiaa sinua hoitaneen henkilön kanssa. Hoitoon liittyvät kysymykset, luottamus hoitoon tai yhteisymmärryksen palauttaminen saadaan useimmiten korjattua avoimella keskustelulla.

Terveydenhuollon muistutus

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (785/1992) 10 § todetaan, että potilas, joka on tyytymätön terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa on potilaalla oikeus tehdä potilaslain mukainen terveydenhuollon muistutus potilasta hoitaneeseen toimintayksikköön. Mikäli potilas ei itse kykene tekemään muistutusta, voi muistutuksen tehdä potilaan laillinen edustaja, omainen tai muu läheinen. Lisätietoa terveydenhuollon muistutuksesta löydät Valviran verkkosivuilla.

Voit tehdä muistutuksen oheisella sähköisellä lomakkeella.

Tulostettava PDF-tiedosto - Muistutus

Terveydenhuollon kantelu

Mikäli olet tyytymätön muistutukseen saamaasi vastaukseen, kantelu tehdään suoraan aluehallintovirastoon tai Valviraan. Kantelulla tarkoitetaan valvontaviranomaiselle tehtyä ilmoitusta epäillystä virheellisestä menettelystä tai laiminlyönnistä. Lisätietoa terveydenhuollon kantelusta löydät Valviran verkkosivuilla.

Potilasvahinkoilmoitus

Mikäli epäilet potilasvahinkoa, voit tehdä potilasvahinkoilmoituksen Potilasvakuutuskeskukseen.