Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoite on edistää ja tukea oppilaan ja opiskelijan terveyttä ja kehitystä. Tärkeä osa työssä on tunnistaa tekijöitä jotka voivat vaarantaa lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä ja puuttua näihin ajoissa. Kouluterveydenhoitaja tekee läheistä yhteystyötä vanhempien, opettajan ja oppilashuollon muun henkilöstön kanssa.

Kouluterveydenhoitaja Erica Widberg, 040 705 2339 ma-pe klo 8-16

 • Kantakaupungin koulu

Kouluterveydenhoitaja Anna Andtfolk, 040 198 3868 ma-pe klo 8-16

 • Lappfjärds skola

Kouluterveydenhoitaja Eva Norrgård, 040 545 0337 ma ja pe 8-16

 • Kristiinanseudun yläaste ja lukio
 • Härkmeri skola

Kouluterveydenhoitaja Lina Ellfolk, 040 121 7555 ma-pe klo 8-16

 • Kristinestads skola
 • Kantakaupungin koulu
 • Kristinestads högstadieskola och gymnasium

Koululääkäri Charlotte Grönvik työskentelee päivän viikossa kouluterveydenhuollossa. Ajanvaraus kouluterveydenhoitajan kautta.

Kouluterveydenhuollon ehkäisevään työhön kuulu

 • terveystarkastukset joihin sisältyy mm. kasvun ja kehityksen seuranta, ryhti, näkö ja kuulo.
 • psyykkisen kehityksen tukeminen
 • tervellisiin elämäntapoihin ohjaaminen
 • rokotusten täydentäminen ja seuraaminen
 • seksuaalikasvatus ja ehkäisyneuvonta
 • seurata ja tukea oppilaita joilla on terveysriskejä
 • yhteistyö huoltajien, oppettajien ja muun oppilashuoltohenkilökunnan kanssa
 • kouluympäristön turvallisuuden ja terveellisyyden kartoittaminen
 • sairaanhoito