Laki valinnanvapauden taustalla

Suomalaisten oikeus valita julkisen terveydenhuollon hoitopaikka laajeni vuonna 2014. Hoitopaikan voi valita vapaasti mistä tahansa terveyskeskuksesta tai sairaalasta. Valinnanvapaus koskee ainoastaan kiireetöntä hoitoa. Kiireellistä hoitoa äkillisessä sairastapauksessa jokainen saa asuinkunnastaan riippumatta lähimmässä hoitopaikassa, jossa on valmius asiakkaan hoitamiseen.

Kun asiakasta hoitava lääkäri on tehnyt päätöksen jatkotutkimuksista tai -hoidosta, asiakkaalla on mahdollisuus valita lääkärin kanssa sairaala, jossa hoito annetaan. Lähetteen ei tarvitse tulla julkisen terveydenhuollon puolelta, vaan sen voi tehdä myös työterveyslääkäri tai yksityisen lääkäriaseman lääkäri. Lääkärin tulee varmistaa, että valitussa sairaalassa on hoidon edellyttämä asiantuntemus.

Lisätietoja valinnanvapaudesta: