Potilasasiamies

Potilasasiamiehenä toimii Susanne Nygård-Kukko.

Potilasasiamieheen saa yhteyttä jättämällä soittopyynnön lääkärinvastaanotolle puh 06 218 6013 arkisin klo 13.00-15.00. Potilasasiamies ottaa yhteyttä mahdollisimman pian.

Mikäli potilas on tyytymätön tai jos hoidon suhteen on jotain epäselvää, on hyvä keskustella asiasta ensin lääkärin tai hoitohenkilökunnan kanssa hoitoyksikössä. Mikäli asia ei selviä, on mahdollisuus ottaa yhteyttä potilasasiamieheen.

Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa potilaita lain soveltamiseen liittyvissä asioissa, neuvoa ja tarvittaessa avustaa potilasta potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa, tiedottaa potilaan oikeuksista sekä toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Potilasasiamieheen voi ottaa yhteyttä, jos asia koskee hoitoon pääsyä tai joutumista, ongelmia tiedonsaannissa, potilasasiakirjassa olevan tiedon korjaamista, potilas- tai lääkevahinkoepäilyä, rekisteritietojen tarkastusta, tietosuojaa tai tyytymättömyyttä hoitoon tai kohteluun.

Potilasasiamiehen palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Yhteystiedot

Potilasasiamies Susanne Nygård-Kukko

Puh 06 218 6013 arkisin klo 13.00 - 15.00 susanne.nygard-kukko@pihlajalinna.fi

Terveydenhuollon muistutus ja kantelu

Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai kohteluun, voit tehdä potilaslain mukaisen kirjallisen muistutuksen toimipisteen terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Muistutuksen tarkoituksena on palauttaa yhteisymmärrys ja luottamus hoitoon.

Kirjoita mahdollisimman selkeä kuvaus tapahtuneesta ja, jos mahdollista mainitse, niiden henkilöiden nimet tai asema, joita muistutuksesi koskee. Tarvittaessa muistutuksen tekemisessä auttaa potilasasiamies.

Muistutuksen tekemiselle ei ole määräaikaa. Asian selvittämisen kannalta on kuitenkin tarkoituksenmukaista tehdä muistutus kohtuullisessa ajassa muistutukseen johtaneista tapahtumista. Muistutukseen annetaan aina kirjallinen vastine.

Muistutus

Jos olet tyytymätön muistutukseen saamaasi vastaukseen, on sinulla oikeus tehdä kantelu aluehallintoviranomaiselle tai Valviraan. Kantelulla tarkoitetaan valvontaviranomaiselle tehtyä ilmoitusta epäillystä virheellisestä menettelystä tai laiminlyönnistä.