Potilasasiamies

Potilasasiamiehenä toimii Susanne Nygård-Kukko.

Potilasasiamieheen saa yhteyttä jättämällä soittopyynnön lääkärinvastaanotolle puh 06 218 6013 arkisin klo 13.00-15.00. Potilasasiamies ottaa yhteyttä mahdollisimman pian.

Mikäli potilas on tyytymätön tai jos hoidon suhteen on jotain epäselvää, on hyvä keskustella asiasta ensin lääkärin tai hoitohenkilökunnan kanssa hoitoyksikössä. Mikäli asia ei selviä, on mahdollisuus ottaa yhteyttä potilasasiamieheen.

Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa potilaita lain soveltamiseen liittyvissä asioissa, neuvoa ja tarvittaessa avustaa potilasta potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa, tiedottaa potilaan oikeuksista sekä toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Potilasasiamieheen voi ottaa yhteyttä, jos asia koskee hoitoon pääsyä tai joutumista, ongelmia tiedonsaannissa, potilasasiakirjassa olevan tiedon korjaamista, potilas- tai lääkevahinkoepäilyä, rekisteritietojen tarkastusta, tietosuojaa tai tyytymättömyyttä hoitoon tai kohteluun.

Potilasasiamiehen palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Yhteystiedot

Potilasasiamies Susanne Nygård-Kukko

Puh 06 218 6013 arkisin klo 13.00 - 15.00 susanne.nygard-kukko@pihlajalinna.fi